استخدام کار آموز تابلو سازی در اصفهان

استخدام کار آموز تابلو سازی در اصفهان

نکته: متقاضیان محترم , جهت درج اطلاعات دقت فرمایید , زیرا اولویت استخدام بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت خواهد بود.

متقاضیان محترم , جهت استخدام و انجام مصاحبه حضوری با اصفهان LED فرم زیر را تکمیل نمایید. در صورت تایید مدیریت با شما تماس گرفته خواهد شد

استخدام کار آموز